CULTUUR  
  
 
 
 
 
 
 
 
Cultuur

Naast muziek gaat er heel wat tijd naar cultuur.

Je zal elders op deze webstek al gelezen heb dat ik een speciale band heb met René De Clercq. Een paar keer per jaar doe ik permenantie in het museum van René De Clercq te Deerlijk. Meestal doe ik dit samen met Joost De Clercq, de kleinzoon van René. Het zijn altijd boeiende namiddagen en momenten om tot rust te komen bij de open haard of de roodgloeiende kachel. Helaas moesten we te vroeg afsheid nemen van Joost op 28 oktober 2019.

Van 1996 tot en met 2009 ben ik lid van het 11-juli-comité in Deerlijk dat ieder jaar instaat voor de 11-juli-viering.

Van 12 november 2002 tot eind 2006 was ik ondervoorzitter van de culturele raad in Deerlijk.

Van begin 2008 tot eind 2009 was ik lid van het Verbroederingscomité. Dit comité coördineert de uitwisselingsactiviteiten tussen Deerlijk en Neunkirchen am Brand (Duitsland). Ik werkte mee aan het feest rond 25 jaar verbroedering en werkte samen met René en Hilde een kader uit voor toekomstige initiatieven. In 2011 nam ik de draad weer op als bestuurslid. Maar begin 2014 nam ik terug ontslag omdat er van de oorspronkelijke leuze 'verbroedering met een hart' maar weinig meer overbleef van de hartelijkheid ten opzichte van gewezen bestuursleden die om gezondheidsredenen moesten afhaken.

d'iefte

Op 18 juni 1992 werd ik lid van de Raad van Bestuur van de Culturele Infrastructuur als vertegenwoordiger van de Volksunie. Begin 1995 werd ik afgevaardigd door D2000 (kartel van Volksunie, VLD, SP en onafhankelijken). Met een onderbreking van ongeveer 6 maanden keer ik terug afgevaardigd door SP. Van 2001 tot 2004 was ik ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de Culturele Infrastructuur. Vanaf dat moment was ik geen afgevaardigde meer van een politieke fractie. Ik wou namelijk ongebonden mijn ding kunnen doen. Via het Sint-Ceciliakoor kon ik mijn mandaat verderzetten in de Raad van Bestuur. Op 8 maart 2005 werd ik verkozen tot voorzitter en vormde het dagelijks bestuur samen met Louis Haerinck (ondervoorzitter), Martin Desmet (lid dagelijks bestuur) en Chris Benoit (Cultuurfunctionaris). Vanaf dat moment ga ik ook d'Ieftescheute (de werkgroep eigen programmatie) wat dichter op de voet volgen. Op 26 juni 2007 werd ik opnieuw verkozen tot voorzitter van de nieuwe Raad van Bestuur. Samen met Louis Haerinck, Martin Desmet en Chris Benoit vormen wij het Dagelijks Bestuur. Het is de bedoeling om voor de culturele infrastructuur een beleidsplan op te maken voor de komende 6 jaar.

Op 1 september 2008 neemt Chris Benoit eventjes afscheid als Cultuurfunctionaris om zich toe te leggen op de functie van hoofd Dienst Vrije Tijd. Stijn Vermoere neemt tijdelijk de taak van Chris over als Cultuurfunctionaris. Vanaf 1/01/2010 wordt Stijn officieel het nieuwe gezicht van het gemeenschapscentrum in Deerlijk en wordt Chris hoofd Dienst Vrije tijd.

Op 1 juli 2010 heb ik mijn ontslag aangeboden als voorzitter en bestuurslid van het gemeenschapscentrum om familiale redenen. Ik startte als voorzitter met de viering rond 25 jaar d'Iefte en neem afscheid net voor het 30ste seizoen begint. Het was een leuke tijd...