POLITIEK  
  

 
 
 
 
 
 
Politiek

Velen onder jullie zullen deze pagina overslaan. Andere zullen heel benieuwd zijn hoe mijn politieke interesse gegroeid is.

Eigenlijk begon het al op de middelbare school waar er met vrienden gepraat werd over het belang van onze eigen taal, het Nederlands. Hoewel politiek op die leeftijd nog niet aan mij besteed was, voelde ik mij toen reeds Vlaming. Ik had er toen echter nog geen besef van dat er ook een politieke partij (Volksunie) was die een programma had rond deze materie.

In 1991 studeer ik af en zet ik mijn eerste stapjes in de politiek in de Voksunie afdeling Deerlijk. Het was een interessante periode en al snel werd ik secretaris van de afdeling. 3 jaar later waren het gemeenteraadsverkiezingen en ook daar kon ik niet achterblijven. Volksunie werkte mee aan de lijst D2000 (Volksunie, VLD, SP en onafhankelijken). De Deerlijknaren moesten dus kiezen uit CVP of een alternatief, een historisch moment, maar het sloeg niet aan bij de bevolking. Over mijn persoonlijk resultaat was ik echter wel tevreden. Niet minder dan 410 mensen hadden het bolletje naast mijn naam gekleurd (wel frustrerend als dan later iemand schepen wordt met 409 stemmen maar dat is nu eenmaal het politieke spel).

De nationale politiek liet mij ook niet onaangeroerd en je kon mij op alle congressen van de toenmalige Volksunie vinden.

Als jonge twintiger ben je actief, ambitieus en misschien soms te impulsief. En dan kan het al eens botsen... en dan moet je conclusies trekken. Ik nam ontslag als bestuurslid-secretaris van de afdeling Deerlijk maar bleef trouw lid van de Volksunie.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was er een goeie samenwerking tussen de verschillende partijen. Ik wou echter aan politiek blijven doen maar op een lager pitje. Toevallig of niet maar ik werd gecontacteerd door Gino Baert (SP) om hun mandaat in te vullen in de Raad van Bestuur van de Culturele Infrastructuur. Vermits cultuur mij na aan het hart ligt, heb ik niet getwijfeld. En zo raakte ik in het plaatselijk bestuur van de SP.

Voor sommigen was het een rare combinatie.... Want ik bleef lid van de Volksunie en met trots liet ik de Vlaamse Leeuw wapperen van 1 tot en met 11 juli. Voor mij was dit echter de evidentie zelf.

Toen de Volksunie werd opgedeeld in NV-A en Spirit moest ik een moeilijk keuze maken. Want ook al had ik ontslag genomen uit het bestuur van de afdeling Deerlijk, ik bleef trouwens hun activiteiten bijwonen want ook in de politiek maak je vrienden en dat zijn ze nog steeds. Het was een moeilijke keuze omdat er vrienden naar NV-A gingen en andere vrienden naar Spirit. Het werd Spirit. Waarom? Wel als er iemand was waar ik veel respect voor had in de Volksunie dan was dat Paul Van Grembergen.

Het kartel dat later zou gevormd worden tussen SP-A en Spirit was voor mij dan ook ideaal.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 heb ik bewust niet deelgenomen. De afgelopen jaren waren te druk op cultureel en muzikaal vlak en ik moest beginnen aan de voorbereiding van René De Clercq HER-dacht HER-zongen.

Eind 2008 diende ik mijn ontslag in als penningmeester bij SP-A. Het was op het moment dat het kartel tussen Vlaams Progressieven en SP-A werd opgeblazen. En toen ging het heel snel met de Vlaams Progressieven want na Bert Anciaux verlieten nog een aantal mandatarissen de partij. Het Links Liberalisme is waardevol en ik steun dan ook ten volle SLP, de Sociaal Liberale Partij en hoop dat zij het verschil zal maken want iedereen heeft niet alleen recht op goed bestuur maar op nog zoveel meer...

Op 7 juni behaal ik 397 voorkeurstemmen waarvan slechts 73 in het kanton Harelbeke. Een bedroevend resultaat dus. Maar het Sociaal-Liberalisme blijft de moeite. Waarom is de Volksunie toch in 2 gedeeld.... Tijd om te bezinnen en dan zien we wel. Dank aan de 397 mensen die voor mij hebben gekozen.

Op 19 december 2009 werd op de partijraad van SLP gekozen voor een samensmelting met Groen! Hoewel ik milieubewust ben, is dit voor mij een stap te ver. Het Vlaamse accent was niet terug te vinden in de visie-tekst die voorlag op de partijraad. Ik heb dan ook overtuigd NEEN gestemd tegen de fusie.

Sinds 1 januari 2012 ben ik lid geworden van NV-A. Ik heb hier lang mee gewacht maar de standvastigheid in de tijd na de verkiezingen in 2011 hebben de doorslag gegeven. De andere partijen waren vooral terug uit op postjes...eigen belang eerst... Van Caroline Genez mocht ik nooit een antwoord krijgen toen ik haar daar op heb gewezen. Ik ben slechts een paar jaar lid gebleven omdat ik geen treffelijk antwoord kreeg op de afdeling Kortrijk die op zijn activiteit voor 11 juli schreef: Save the date.

Momenteel dus politiek dakloos want geen enkele partij stemt overeen met mijn waarden: sociaal voelend en Vlaams in hart en nieren.